Via Afrika Wiskunde Graad 7 Leerderboek

R185.90

  • Volkleur, A4 grootte handboek.
  • Pragtige illustrasies en keurige uitleg.
  • Spesifiek geskryf om aan al die vereistes van die nasionale Kurrikulum- en Assesseringbeleidsverklaring (KABV) te voldoen.
  • Sleutelterme word in rooi gedruk as dit vir die eerste keer verskyn. ‘n Lys van hierdie terme word ook in rooi aan die begin van elke eenheid of hoofstuk gelys.
  • Nuwe woorde is in blou en word in die kantlyn verduidelik.
  • Aktiwiteite help leerders om te verstaan wat hulle geleer het.
  • ‘n Opsomming aan die einde van elke onderwerp help leerders studeer.
  • Die Formele Assesseringstaak (FAT) blokkie bevat take wat leerders voorberei vir dié wat in die klas voltooi moet word.
  • Vrae aan die einde van elke onderwerp help leerders met hersiening.
  • ‘n Voorbeeld van ‘n eksamenvraestel aan die einde van die boek sal leerders ook help oefen en leer oor alles wat hulle nodig het om te weet.
View Cart
ISBN: 9781415422243
Categories: , ,

Description

Wiskunde is ‘n vak wat sommige mense maklik vind, terwyl dit vir ander meer uitdagend is. Eintlik is dit bloot soos enige ander taal wat jy dalk vanjaar sal aanleer. Dit is inderwaarheid ‘n baie mooi taal, want dit help ons om baie dinge in die alledaagse lewe te verstaan. Welkom by ‘n splinternuwe ontdekkingsreis.