Via Afrika Sesotho Home Language Grade 8 Teacher’s Guide

R250.90

The series was written to be aligned with CAPS.
A possible work schedule has been included.
Each topic start with an overview of what is taught, and the resources you need.
There is advice on pave-setting to assist you in completing the work for the year on time.
Advice on how to to introduce concepts and scaffold learning is given for every topic.
All the answers have been given to save you time doing the exercises yourself.
Also included is a CD filled with resources to assist you in your teaching and assessment.

View Cart
ISBN: 9781415421819
Categories: , , ,

Description

Via Afrika e a utlwisisa, e bona bohlokwa ebile e tshehetsa tshebetso ya hao jwalo ka titjhere. Mosebetsi wa hao ke wa bohlokwahadi thutong, mme re a hlokomela hore boikarebelo ba hao ha bo felle ho ruteng feela. Re lekile ka hohle ho o bolokela nako le ho o nolofaletsa bophelo, mme re motlotlo haholo hore ebe re kgona ho o thusa ho ruta thuto ena ka katleho.