Via Afrika isiNdebele Mathematics Grade 2 Workbook

R82.90

The Via Afrika Workbooks have been developed to give additional learning opportunities when used with the Learner’s Book. The Workbook allows the teacher to keep all the learner’s written practise work in one place for ease of reference. The Workbook also allows parents and caregivers to see their child’s progress.

View Cart
ISBN: 9781415426753
Categories: , ,

Description

Ufuna ukwazi ukutjho isikhathi sewatjhi? Ufuna ukwazi kabanzi ngemali yamaphepha neenhlavu esetjenziswa eSewula Afrika? Uthini-ke ngokubala ufike ema-200? Incwadi le izokufundisa koke lokho begodu nokhunye okunengi. IimBalo mkhakha okarisako nothabisako ozokusiza ukuzwisisa izinto ezinengi ngephasi. Zilungiselele ukwazi okunengi kunangaphambili!