Via Afrika Setswana Home Language Grade 9 Learner’s Book

R212.90

Full colour A4 textbook.
Beautiful design and illustrations that enhance the content.
Written specifically for CAPS.
Easy to find what you are looking for.
Carefully written language level.
Key terms are highlighted in red.
New words are in blue with definitions.
Activities, exercises, FATs, sample exam papers with memos.

View Cart
ISBN: 9781415421642
Categories: , , ,

Description

Mo go thutong epe e o ithutang yone kwa sekolong ka metlha go na le tshono ya go oketsa kitso ya gago le go tokafatsa bokgoni jwa gago. Buka eno e tla go thusa go ntlafatsa botswerere jwa gago jwa go buisana ka Puo ya Gae. Gape e tla go dira gore o kgone go itlhalosa sentle ka fa o batlang ka teng, o kopane le batho ba le bantsi le go itlhamela ditshono tse dintšhwa. E bile o ka nna wa bo o akanyetsa tiro e e kgatlhang e o tlhophang go dira ya mogasi wa dikgang, mokwadi kgotsa seopedi – tse tsotlhe di ikaegileng ka gore o bo o na le bokgoni jo bo siameng sentle jwa puo. Le fa e le gore ga go a nna jalo ka wena, o tla bona gore go kgona go bua loleme lwa gaeno sentle go tla go thusa fela thata mo tseleng epe fela e o tlhophang go e tsaya. Ikemisetse go dirisa tshono e ntšhwantšhwa.