Via Afrika Setswana Home Language Grade 4 Learner’s Book

R139.90

Full colour A4 textbook.
Beautiful design and illustrations that enhance the content.
Written specifically for CAPS.
Easy to find what you are looking for.
Carefully written language level.
Key terms are highlighted in red.
New words are in blue with definitions.
Activities, exercises, FATs, sample exam papers with memos.

View Cart
ISBN: 9781415424216
Categories: , , ,

Description

Buka e e na le dithutiso tse dintsi le tse di kgatlhang tse di tla go thusang go tokafatsa bokgoni jwa gago jwa go bua Puo ya Gae. O tla buisa dikanelo. O tla ikatisa go bua le go reetsa mo teng le ka kwantle ga phaposiborutelo. Gape o tla kwala mefuta e e farologaneng ya melaetsa le go buisana ka go itlhamela. Kwa bofelong jwa ngwaga o tla kgona go itlhalosa botoka go na le fa e le leng pele – o dirisa mefuta yotlhe ya go dirisa puo. A re simolole.