Via Afrika Setswana Home Language Grade 3 Learner’s Book

R99.90

In the Learner’s Book you will find all the content your learners need to master. The Learner’s Book is written in accessible language that makes it easy for learners to study from. The exciting design and layout will keep their interest and make teaching a pleasure for you.

View Cart
ISBN: 9781415426234
Categories: , , ,

Description

A o ka rata go ithuta mafoko a mašwa ka Puo ya Gae ya ga lona? A o ka rata go nna le ditsala tse dišwa le go ba bolelela dikakanyo tsa gago le dikgang? Buka eno e tla go thusa ka dilo tse le go feta. Fa o ntse o ikatisa le go ithuta, o tla bona bokgoni jwa gago bo tokafala, go tswa go go buisa le go kwala go ya go go bua le go reetsa. Ipaakanyetse ngwaga o o jesang monate le o o kgatlhang!