Via Afrika Sesotho Home Language Grade 9 Learner’s Book

R212.90

Full colour A4 textbook.
Beautiful design and illustrations that enhance the content.
Written specifically for CAPS.
Easy to find what you are looking for.
Carefully written language level.
Key terms are highlighted in red.
New words are in blue with definitions.
Activities, exercises, FATs, sample exam papers with memos.

View Cart
ISBN: 9781415421826
Categories: , , ,

Description

Thutong e nngwe le e nngwe eo o ithutang yona sekolong, ka mehla ho na le monyetla wa ho eketsa tsebo le ho ntlafatsa bokgoni ba boitsebelo ba hao. Buka ena e tla o thusa ho ntshetsa pele bokgoni ba boitsebelo ba puo ho Puo ya hao ya Lapeng. E tla o thusa ho ipopela ka tsela eo o batlang ka yona, le ho kopana le batho ba bangatanyana mme o iketsetse menyetla e metjha. O ka nna wa rata le ho fumana mosebetsi o kgothatsang jwaloka mohlahisi wa ditaba, mongodi kapa sebini – mesebetsi ena yohle e itheha ka tshebediso e hlwahlwa ya puo. Leha eba ha o jwalo, o tla nne o fumane hore ho tseba puo ya heno hantle ho tla o thusa haholo ka tsela efe kapa efe eo o e kgethang. Ananela boiteko bo botjha.