Via Afrika Sesotho Home Language Grade 4 Learner’s Book

R139.90

Full colour A4 textbook.
Beautiful design and illustrations that enhance the content.
Written specifically for CAPS.
Easy to find what you are looking for.
Carefully written language level.
Key terms are highlighted in red.
New words are in blue with definitions.
Activities, exercises, FATs, sample exam papers with memos.

View Cart
ISBN: 9781415424391
Categories: , , ,

Description

Buka ena e tletse ditlhakiso tse phethahatswang le tsa boithabiso tse tla o thusa ho ntlafatsa boitsebelo ba hao ba Puo ya Lapeng. O tla bala dipale. O tla ithuta ho bua le ho mamela ka hare le ka ntle ho tlelase. O tla be o ngole melaetsa e fapaneng le ho buisana le batho ka boiqapelo. Qetellong ya selemo o tla ba le hona ho ipolela betere ho feta ka nako e fetileng – ka mekgwa yohle ya tshebediso ya puo. Ha re qale.