Via Afrika Sesotho Home Language Grade 3 Learner’s Book

R114.90

In the Learner’s Book you will find all the content your learners need to master. The Learner’s Book is written in accessible language that makes it easy for learners to study from. The exciting design and layout will keep their interest and make teaching a pleasure for you.

View Cart
ISBN: 9781415426142
Categories: , , ,

Description

Na o ka thabela ho ithuta mantswe a matjha ka Puo ya hao ya Lapeng? Na o lakatsa ho ba le metswalle e metjha mme o ba bolelle menahano le dipale tsa hao? Buka ena e tla o thusa ka dintho tseo kaofela le ho feta. Ha o ntse o ikwetlisa hape o ithuta, o tla bona bokgoni ba hao kaofela bo ntlafala ho tloha ho ho bala le ho ngola ho ya ho ho bua le ho mamela. Itokisetse ho ba le selemo se monate se thabisang!