Via Afrika Sesotho Home Language Grade 1 Reader 5

R57.90

Big Books and readers are an essential part of shared reading in a classroom environment. Shared reading happens when an expert reader and a novice reader read together. This is very important for language and literacy development. The Via Afrika Big Book and Readers series is ideal for assisting teachers in shared reading activities in the classroom.

View Cart
ISBN: 9781415431603
Categories: , , ,

Description

Stories: 1. Mahae 2. Moralo wa bibaka

Via Afrika e leboha mosebetsi wa hao wa bohlokwahadi wa botitjhere, mme re lekile ka hohle ho fa wena le sehlopha sa hao disebediswa tse thabisang tse kgahlisang. Sebadi sena, hammoho le di Dibadi tse ding tsa rona tse tharo tsa Kereiti 1, di tla o thusa ho ntshetsapele bokgoni ba baithuti ba ho bala ka sehlopha, ka bobedi le ka bo mong.

Padiso ena e lokela ho sebediswa le Sesotho Puo ya Lapeng Kereiti 1 Buka ya moithuti, Buka ya mosebetsi, Dibuka tse Kgolo le Buka ya titjhere.