Via Afrika isiZulu Home Language Grade 4 Learner’s Book

R139.90

Full colour A4 textbook.
Beautiful design and illustrations that enhance the content.
Written specifically for CAPS.
Easy to find what you are looking for.
Carefully written language level.
Key terms are highlighted in red.
New words are in blue with definitions.
Activities, exercises, FATs, sample exam papers with memos.

View Cart
ISBN: 9781415424964
Categories: , , ,

Description

Le ncwadi igcwele ongakwenza futhi ukuthokozele lokho kuzokusiza uthuthukise amakhono oLimi lwakho lwaseKhaya. Uzofunda izindaba. Uzozijwayeza ukukhuluma nokulalela ngaphakathi nangaphandle kwekilasi. Uzophinda ubhale izinhlobo ezahlukene zemiyalezo uxhumane ngobuciko. Ngokuphela konyaka uzobe usukwazi ukukhuluma kangcono kunakuqala ngazo zonke izindlela zokusebenzisa ulimi. Asiqale.