Via Afrika Afrikaans Huistaal Graad 1 Grootboek 2

R192.57

Grootboeke en Leesboeke is 'n belangrike vorm van gedeelde lees in die klaskamer. Gedeelde lees is geskoei op die beginsel dat 'n beginnerleser deur 'n ervare leser begelei word. Hierdie is 'n erkende metode vir die aanleer van geletterdheid. Grootboeke help die onderwyser om die leesproses te moduleer, deur die teks na te volg. Vir die leerders voor te lees en hulle aan te moedig om saam te lees soos hulle kan. Die onderwyser illustreer hoe om inligting op die bladsy te gebruik en vul sodoende die gapings in leerders se kennis. Die Via Afrika Grootboek en Leesboek reeks is 'n ideale hulpbron vir gedeelde lees aktiwiteite in die klaskamer.

ISBN: 9781415429570
Categories: , , , .

Description

Grootboeke en Leesboeke is ‘n belangrike vorm van gedeelde lees in die
klaskamer. Gedeelde lees is geskoei op die beginsel dat ‘n beginnerleser deur
‘n ervare leser begelei word. Hierdie is ‘n erkende metode vir die aanleer
van geletterdheid. Grootboeke help die onderwyser om die leesproses te
moduleer, deur die teks na te volg. Vir die leerders voor te lees en hulle
aan te moedig om saam te lees soos hulle kan. Die onderwyser illustreer hoe
om inligting op die bladsy te gebruik en vul sodoende die gapings in leerders
se kennis. Die Via Afrika Grootboek en Leesboek reeks is ‘n ideale hulpbron
vir gedeelde lees aktiwiteite in die klaskamer.