Via Afrika Afrikaans Eerste Addisionele Taal Graad 4 Leerderboek

R139.90

Volkleur, A4 grootte handboek.
Pragtige illustrasies en keurige uitleg.
Spesifiek geskryf om aan al die vereistes van die nasionale Kurrikulum- en Assesseringbeleidsverklaring (KABV) te voldoen.
Sleutelterme word in rooi gedruk as dit vir die eerste keer verskyn. ‘n Lys van hierdie terme word ook in rooi aan die begin van elke eenheid of hoofstuk gelys.
Nuwe woorde is in blou en word in die kantlyn verduidelik.
Aktiwiteite help leerders om te verstaan wat hulle geleer het.
‘n Opsomming aan die einde van elke onderwerp help leerders studeer.
Die Formele Assesseringstaak (FAT) blokkie bevat take wat leerders voorberei vir dié wat in die klas voltooi moet word.
Vrae aan die einde van elke onderwerp help leerders met hersiening.
‘n Voorbeeld van ‘n eksamenvraestel aan die einde van die boek sal leerders ook help oefen en leer oor alles wat hulle nodig het om te weet.

View Cart
ISBN: 9781415424872
Categories: , , ,

Description

Om jou Eerste Addisionele Taalvaardighede te verbeter, is een van die nuttigste dinge wat jy vir jouself kan doen. Hierdie kursus sal jou in staat stel om verskillende soorte spreek- en skryftaal te verstaan wat jy in die skool en in die wêreld om jou sal teëkom. Dit sal jou ook help om jou ander skoolvakke te leer en behoorlik te verstaan. As jy hard werk en oefen wat jy geleer het, sal jou vermoë om te lees, te skryf, te praat en te luister alles verbeter, wat sal maak dat jy ’n beter kommunikeerder sal wees as vantevore.