Ditswakotleng

R201.90

Mookodi wa dithothokiso tse bopang bophelo. Sediba sa tsebo le dikeletso. Utlwa ha sethothokisi se phafa dikgabane tse kang Kaizer Motaung le Nelson Rholihlahla Mandela. Mamela ha se ntsha mabinabine a pelo se bua ka dikgapha, se roka thatohatsi ya kgomo, se roka nakedi, se bua ka lefatshe, tsela e yang badimong le motsana wa habo sona. Utlwa molodi wa puo ya bothothokisi e phephetsang e hlabolla kelello. Bongodi bo hlwahlwa, bokgabane ba puo le modiko wa tlotlontswe.

ISBN: 9781869036911
Categories: , , , .

Description

Mookodi wa dithothokiso tse bopang bophelo. Sediba sa tsebo le dikeletso. Utlwa ha
sethothokisi se phafa dikgabane tse kang Kaizer Motaung le Nelson Rholihlahla Mandela.
Mamela ha se ntsha mabinabine a pelo se bua ka dikgapha, se roka thatohatsi ya kgomo,
se roka nakedi, se bua ka lefatshe, tsela e yang badimong le motsana wa habo sona. Utlwa
molodi wa puo ya bothothokisi e phephetsang e hlabolla kelello. Bongodi bo hlwahlwa,
bokgabane ba puo le modiko wa tlotlontswe.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ditswakotleng”

Your email address will not be published. Required fields are marked *