Authors and mentors

Authors and mentors

This is where we showcase authors who have successfully self-published their writing after completing the WritePublishRead online course.

 Isitolo Esasingasebhange 
 Ibhudango Lami 
 Awam Ngqo! 
Kwakwa Ra Sekwa
Mulunguntima
Kuqala Kube Mnyama Xa Kuza Kukhanya
Kungaqhuma Kubasiwe
Owu! Hayi Ukuzenza
Intambanane
Qhiwu-u-u-la!!
Izinyembezi Zokulangaza
Ntlotlele Tsa Maloba
Ithemba Lami
Amandl' Esambane
Masiphakule Ulwazi
Seyalemoya
Ukhozi Olumaphiko
uZwelinjani
Sehlekehleke Sa Deidro
Morabaraba
Bogosi Kupe
Qula Kwedini Kabawo
Sela Emthonjeni
Bulayo Lo Talifhaho
Ditswakotleng
Phumola Dikeledi
Isibusiso Sikamhawu
Uhambo Lwenkululeko
Phumola DikelediUNongxaki nezakhe
UThembisa noMakhaya
Inzonzobila
Bhota Nonceba!
Izulu eladuma esandlwana
Sekhukhune
O titimetse
Lerato ke eng?
Pelo e ja serati
Bogosi Kupe
Izintaba Zokhahlamba
Imiphanda ichithwa ngabamelwane