Via Afrika Sesotho Home Language Grade 7 Learner’s Book

R143.14

Full colour A4 textbook.
Beautiful design and illustrations that enhance the content.
Written specifically for CAPS.
Easy to find what you are looking for.
Carefully written language level.
Key terms are highlighted in red.
New words are in blue with definitions.
Activities, exercises, FATs, sample exam papers with memos.

ISBN: 9781415421765
Categories: , , , .

Description

Na o batla ho romela molaetsa ho motho ya tshwanang le wena?
Na o hloka ho bala ditaelo tsa se sebediswa se setjha sa lapeng? Na
o lakatsa ho tseba mantswe a matjha ka Puo ya heno ya Lapeng?
Seo o tla ithuta sona maqepheng ana se tla etsa hore tseo tsohle di
phethahale. Buka ena e tla ntlafatsa tsebo ya hao ya ho mamela, ho
bua, ho bala le ho boha. Ka hoo, sebetsa ka thata, ikwetlise hangata,
mme o fihlelle diphetho tse makatsang.